Bioterapija.com
     

 

     
 

Vsak človek (organizem) je energijsko telo. Energijsko polnjenje se dogaja tako z zemlje kot iz vesolja. Naše fizično in mentalno telo se nenehno oskrbuje z življenjsko energijo, brez katere bi bil obstanek nemogoč. Pretok te nevidne energije omogoča življenje na tem planetu.

Pri bolniku pride do različnih motenj na energijski ravni. Takšne motnje povzročajo znacilne spremembe energijskih vibracij. V številnih poskusih je dokazano, da usmerjanje in delovanje bioenergije na organizem ustvarja izrazit terapevtski ucinek. Zdravilec s pomocjo rok locira in zdravi energijske motnje. Bolnik ob zdravljenju takoj začuti izboljšanje ali izginjanje svojih težav.

Bioterapija po Zdenku Domančiću je varna metoda brez negativnih ucinkov in deluje tako na vzroke kot tudi na simptome obolenj. Uporabna je ali v preprečevanju ali pa v zdravljenju najrazličnejših tudi najtežjih bolezni. Uspešno se dopolnjuje z drugimi oblikami zdravljenja. V samem procesu zdravljenja se vzpostavi pozitiven odnos med zdravilcem in bolnikom, kar slednjemu olajša pot k višji kvaliteti bivanja.