Bioterapija.com
     

 

     
 

VZROK BOLEZNI

Bioterapija izhaja iz vedenja, da je bolezen vedno psihičnega izvora. Obolenje najprej nastane kot energijsko neravnovesje, nato sledijo kemijske in druge biokemijske motnje, šele potem nastanejo spremembe v celici, tkivu ali organizmu. Za idealen razvoj medicine prihodnosti bo pomen energijskega pristopa k človeškemu organizmu še kako pomemben.

Raziskave kažejo in potrjujejo, da imajo dejavniki, kot npr. strah, žalost, nerazpoloženje, sovraštvo, zavist itd. ti. "notranji" dejavniki veliko vlogo pri nastajanju bolezni. In ker je vsak organizem psihofizična enotnost, morajo vse terapije, ne glede na vrsto to upoštevati. Telo je le podlaga, na kateri se dogaja drama psihičnega življenja, vključno z vsemi dogajanji znotraj človeka in okrog njega.

Za bioterapijo ne obstajajo težje in lažje bolezni, ampak bolniki in bolezni, ki potrebujejo posebno zdravljenje.

BIOPOLJE

Obstoj biopolja daje zdravilcu možnost, da s pomočjo rok locira in zdravi energijske motnje. Proces, ki se je na ta način začel, se dogaja na energijski stopnji, ter regulira in razporeja vitalno energijo v organizmu. Tako bolnik že takoj začuti izboljšanje ali izginjanje svojih težav.

Obstoj biopolja je predmet različnih eksperimentov jedrskih fizikov, ki se ukvarjajo s PSI fenomeni. Menijo, da je biopolje, bioplazma ali bioenergija električni, nevtralni močno ionizirani plin, ki vsebuje ion, elektron in nevtralne delce. Biopolje je drugače rečeno tudi avra ali energijsko telo, je zelo subtilen odtis gostega fizičnega telesa. Ta avra se nenehno spreminja pod vplivom čustev ali katerihkoli mentalnih procesov.